Резиновый клей купить
клей пвх — раствор натурального каучука в бензине. Применяется для работ с резиновыми и резинотканевыми изделиями, а также прорезиненными тканями для крепления металлов, резины. Процесс производства

Ввод жилого дома в эксплуатацию
мне нужна была услуга ввод жилого дома в эксплуатацию, я не знал к кому обратится что бы не ошибится с качеством обслуживания. Один знакомый посоветовал мне фирму "Забудова груп" и я решили послушать

Натяжные потолки в Москве и Санкт-Петербурге
Мне без разницы какое качество будет, у всех одинаково! Машины тоже все одинаковы у всех четыре колеса и руль, но вряд ли вы ездите на работу за рулем новенького трактора. В фирмах есть очевидная разница

Натяжные потолки в Киеве
В любимой квартире всегда хочется улучшить интерьер. Уют зависит от многих вещей - от правильно подобранной мебели, современной кухни и ванной, а также конечно от самой отделки. Одной из важнейших частей

Каркасные дома в Днепропетровске
Давно хотел сделать себе дом, все никак не доходили до этого руки. Да и честно скажу я даже примерно не представлял сколько это может мне стоить, но потом все таки пошел в интернете и написал каркасные

Si të përcaktohet vëllimi i dhomës. Si për të llogaritur volumin e dhomës

  1. Si për të llogaritur volumin kub të themelit
  2. Do t'ju duhet
  3. udhëzim

Për shumë njerëz që janë të ballafaquar me lëndë druri, çështja se si për të llogaritur kapacitetin kub të papërpunuara dhe bord me tehe mbetet një detyrë e vështirë. Në parim, është mjaft e lehtë dhe e thjeshtë. Më poshtë i konsiderojmë metodat themelore për llogaritjen e kapacitetit kub të bordit.

Në mësimet e gjeometrisë, mjaft shpesh ishte e nevojshme për të llogaritur vëllimin e diçkaje. Situata është e njëjtë me lëndë drusore. Ju vetëm duhet të shumëzoni gjerësinë nga lartësia dhe gjatësia. Natyrisht, ju nuk keni nevojë ta bëni këtë në një paketë të tërë të drurit ose bordit. Do të jetë e mjaftueshme nëse numëroni kubaturën e një bordi (druri), atëherë ju duhet vetëm të numëroni numrin e përgjithshëm të dërrasave në një paketë dhe kubatura e një bordi shumëzuar me numrin e llogaritur të dërrasave. Një rregull tjetër i rëndësishëm kur llogaritni kapacitetin kub të një bordi të vetëm, të gjitha dimensionet duhet të reduktohen në një matje të vetme, dmth. Ose çdo gjë të konvertohet në centimetra, milimetra ose metra. Dhe ne marrim matje nga parametrat e mëposhtëm: trashësia, gjerësia, gjatësia.

Kur llogaritet kubatura e bordit të pambuluar, gjatësia, gjatësia dhe lartësia gjithashtu maten. Vetëm në lëndë të gjelbërta të papërpunuara është e pamundur të llogaritet kapaciteti i kubit të një bordi të vetëm, prandaj bordi duhet të vendoset në një paketë, të matur dhe koeficientët e ndryshëm të aplikuar. Për një llogaritje më të saktë, është mirë që të uleni tabelën në një grumbull, pastaj matni në mes të tabelave më të gjera dhe më të hollë, pastaj shtoni këto dy tregues dhe ndani me dy. Si rezultat, marrim gjerësinë mesatare. Dhe matni gjatësinë dhe lartësinë si zakonisht.

Tjetra, ju duhet të shumëzoni trashësinë e pirgit për gjerësinë dhe gjatësinë dhe të aplikoni një faktor reduktimi. Sipas GOST, për një gjysmë druri është 0.5, dhe për një bord të papërpunuar është 0.63. Por, shumë shpesh, për të lehtësuar llogaritjet, prodhuesit e sharrave bëjnë dërgesë lëndë druri, të cilat kanë një koeficient 0.7. Kur një grumbull është numëruar në këtë mënyrë, është e nevojshme të kalosh në të dytën, të tretën e kështu me radhë derisa të numërohen të gjitha lëndët e drurit.

Si për të llogaritur volumin kub të themelit

  • në formë kolone
  • fjongo
  • pllakë

Kur llogaritni kapacitetin kub të një themeli kolone, së pari duhet të llogaritni kapacitetin kub të një kolone të vetme prej betoni. Për këtë gjatësi shumëzuar me gjerësi. Nëse përdoren kolona seksioni i raundit , atëherë rrezja e sheshit shumëzohet me koeficientin "Pi - 3.14" dhe rezultati rezulton shumëzuar me lartësinë e kolonës. Tjetra, rezultati shumëzohet me numrin total të kolonave, të cilat ndodhen në territor. Kjo do të jetë kapaciteti i përgjithshëm kub i fondacionit. Në ato raste kur kolonat janë të lidhura me një zgjidhje, atëherë duhet të përdorni formulën paralelepiped.

Kur llogaritni kapacitetin kub të themelit të një lloji kasetë, lloji i seksionit përcaktohet së pari. Kur është e njëjtë, perimetri i territorit shumëzohet me trashësinë dhe gjatësinë. Në rastin kur është ndryshe, vetëm duhet të llogaritni vëllimet e secilës pjesë veç e veç dhe si rezultat, shtoni të gjitha rezultatet e fituara.

Vëllimi është një karakteristikë sasiore e hapësirës. Vëllimi i dhomës përcaktohet nga forma dhe përmasat lineare. Koncepti i vëllimit është i lidhur ngushtë me konceptin e vëllimit, domethënë vëllimit të hapësirës së brendshme të një anijeje, kuti paketimi etj. Njësitë e matjeve të miratuara janë në sistemin matës të SI dhe derivateve të tij metër kub m3, centimetër kub, litër.

Do t'ju duhet

  • Për të matur vëllimin e dhomës nevojitet një masë kasetë, një fletë letre, një kalkulator, një stilolaps.

udhëzim

Çdo dhomë, si një dhomë, është, nga një pikëpamje gjeometrike, një parallelepiped drejtkëndëshe. Një parallelepiped është një formë tre-dimensionale që ka gjashtë fytyra (për shembull, një dhomë: 4 mure, një tavan, një dysheme) dhe secila prej tyre është një drejtkëndësh. Formula për gjetjen e volumit të një parallelepiped drejtkëndëshe: V = abc. Vëllimi i një parallelepiped drejtkëndëshe është i barabartë me produktin e tre dimensioneve të tij. Përveç kësaj formule, ju mund të matni volumin e dhomës duke shumëzuar zonën e dyshemesë në lartësi.

Pra, vazhdoni me llogaritjen e vëllimit të dhomës. Matni gjatësinë e një muri (muri të gjatë), pastaj matni gjatësinë e murit të dytë (muri i shkurtër). Masa në dysheme, në nivelin e bazamentit. Mbajeni shiritin kasetë drejt. Tani matni lartësinë e dhomës, për ta bërë këtë, shkoni në një nga qoshet e tij dhe matni me saktësi lartësinë e këndit nga dyshemeja në tavan. Shkruani të dhënat në një copë letre, për të mos harruar. Tani vazhdoni me llogaritjet: shumoheni gjatësinë e murit të gjatë me gjatësinë e murit të shkurtër, shumëzoni produktin (numrin) që rezulton nga lartësia dhe do të merrni rezultatin e dëshiruar. lokalet janë llogaritur në raste të ndryshme: 1) në rastin e blerjes së një kondicioneri, pasi që kondicionerët janë projektuar për një vëllim të caktuar lokalesh; 2) kur instaloni radiatorë në dhomat, pasi numri i seksioneve në radiator varet drejtpërdrejt nga vëllimi i dhomës.

Nëse keni një dhomë me formë të parregullt, dmth, ajo përbëhet nga një paralele e madhe dhe një e vogël. Në këtë rast, është e nevojshme të matni vëllimin e secilit prej tyre veç e veç, dhe pastaj të shtoni. Nëse ka dhomë në dhomë (një ngrohje gjysmërrethe), atëherë vëllimi i saj duhet të llogaritet duke përdorur formulën e volumit. Vëllimi i secilit cilindër është i barabartë me produktin e zonës së bazës sipas lartësisë: V =? r2 h ku? - ky numër "pi" është i barabartë me 3.14, r2 është sheshi i rrezes së cilindrit, h është lartësia. Imagjinoni nënkalimin tuaj si pjesë të një cilindri, llogarisni vëllimin e cilindrit të tërë, pastaj shihni se cila pjesë e këtij cilindri zë zilja juaj, hiqni një pjesë shtesë nga vëllimi i përgjithshëm.

Vlerësimi i vëllimit të lokaleve shpesh kërkohet në punimet e ndërtimit dhe riparimit. Në shumicën e rasteve, kjo kërkohet për të sqaruar sasinë e materialeve të nevojshme për riparime, si dhe për të zgjedhur një sistem efektiv të ngrohjes ose ajrit të kondicionuar. Karakteristikat sasiore që përshkruajnë hapësirën, si rregull, kërkojnë disa matje dhe llogaritje të thjeshta.


Karakteristikat sasiore që përshkruajnë hapësirën, si rregull, kërkojnë disa matje dhe llogaritje të thjeshta

udhëzim

Rasti më i thjeshtë është kur është e nevojshme të përcaktohet vëllimi i dhomës me një formë të rregullt drejtkëndore ose katrore. Duke përdorur një masë kasetë në metra masë gjatësinë dhe gjerësinë e mureve, si dhe lartësinë e dhomës . Mënyra më e përshtatshme për të matur në dysheme përgjatë platformave. Multiply shifrat e marra dhe ju do të merrni volumin e dëshiruar.

Nëse dhoma ka një formë të parregullt ose komplekse, detyra bëhet pak më e komplikuar. Ndani zonën e dhomës në disa forma të thjeshta (drejtkëndëshe, sheshe, gjysmërreth, dhe kështu me radhë) dhe llogarisni fushën e secilit prej tyre, pasi të keni bërë matje. Shtoni vlerat që rezulton duke përmbledhur zonën. Shumëzoni shumën në lartësinë e dhomës . Matjet duhet të kryhen në të njëjtat njësi, për shembull, në metra.

Kur kryen punë ndërtimore përcaktimi i vëllimit të të gjithë strukturës përcaktohet nga standardet. E ashtuquajtura vëllim ndërtimi i pjesës tokësore të ndërtesës me papafingo mund të llogaritet duke shumëzuar zonën e seksionit horizontal përgjatë kontureve të jashtme në nivelin e katit të poshtëm. Matni lartësinë totale të ndërtesës nga niveli i dyshekut të pastër në pjesën e sipërme të izolimit të papafingo. Shumtojini të dyja.

Nëse ka dysheme me madhësi të ndryshme, përcaktoni vëllimin e përgjithshëm të lokaleve në ndërtesë duke shtuar volumet e të gjitha pjesëve. Vëllimi përcaktohet në të njëjtën mënyrë nëse dhomat kanë skica dhe dizenjime të ndryshme.

Veçmas llogarisni vëllimet e verandave, dritareve gji, hollash dhe elementeve të tjerë ndihmës të strukturës (me përjashtim të ballkoneve të mbuluara dhe të hapura). Përfshini këto të dhëna në vëllimin e përgjithshëm të të gjitha ndërtesave.

Këshilla të mira

Kur matni rrezet e çadrës, përdorni një fije me gjilpërë, ngjitni një gjilpërë në qendër imagjinare të cilindrit dhe tërhiqeni fije në mur, pastaj matni gjatësinë.

Vëllimi i secilit cilindër është i barabartë me produktin e zonës së bazës sipas lartësisë: V =?
R2 h ku?
Разработка, поддержка и продвижение сайтов Sigmasoft.com.ua